Nghệ sĩ một đời đam mê flamenco

Nghệ sĩ một đời đam mê flamenco

TP - Trong ba nghệ sĩ ghi ta flamenco huyền thoại của Sài Gòn là Hoàng Bửu, Trần Văn Phú và Cam Sành, theo thời gian giờ chỉ còn sót lại nghệ sĩ Cam Sành. Nhà ông ở trong con hẻm nhỏ, đã lâu ông không còn tham gia biểu diễn, nhưng nhiều học trò vẫn tới tìm ông để học thứ âm nhạc Tây Ban Nha được xem là “tinh túy”.

Khám phá