Mỹ sẽ chấm dứt sớm chương trình siêu tàu sân bay Gerald Ford?

Mỹ sẽ chấm dứt sớm chương trình siêu tàu sân bay Gerald Ford?

Hải quân Mỹ hiện đang đánh giá lại các kế hoạch đầu tư vào hạm đội siêu tàu sân bay, khi nguồn ngân sách cho kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu chiến đấu mặt nước trong thập kỷ tới khó có thể được đáp ứng, cắt giảm số lượng siêu tàu sân bay Mỹ được triển khai là hướng đang được xem xét nghiêm túc.