Giữ biển đảo không tiếc tuổi xuân

Giữ biển đảo không tiếc tuổi xuân

TP - Cuộc hội ngộ trọng thể lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ kể từ ngày trở về từ "vòng tròn bất tử " Gạc Ma (Trường Sa), trước hàng trăm bạn trẻ ĐVTN Đà Nẵng, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Lanh - một trong những người cuốn lá cờ Tổ quốc nhuộm máu hồng ở Gạc Ma ngày 14-3-1988, dõng dạc: Giữ gìn biển đảo, tuổi thanh xuân có nghĩa lý gì ! Thà hy sinh chứ không bao giờ chịu mất đảo.

Khám phá