DMCA.com Protection Status
Cơ hội & thách thức

Cơ hội & thách thức

TP - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cơ hội và sức ép rất lớn cho cải cách của Việt Nam. Như Nghị quyết 19 của Chính phủ đòi hỏi thông quan cửa khẩu phải thực hiện trong 10 ngày, nhưng TPP đòi hỏi phải thông quan trong 48 giờ (2 ngày, khi hiệp định có hiệu lực); TPP đòi hỏi tất cả doanh nghiệp phải cam kết không đút lót, không phần trăm, không nhân nhượng gì… Nếu vi phạm sẽ mất ưu đãi, thậm chí họ có thể kiện lại mình vì làm ăn không nghiêm chỉnh.