Phát động giải thưởng cho nhà khoa học nữ

Phát động giải thưởng cho nhà khoa học nữ

TP - Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với Quỹ L’OREAL và Hội Nữ trí thức Việt Nam vừa giới thiệu giải thưởng và học bổng L’OREAL - UNESCO vì sự phát triển phụ nữ nghiên cứu khoa học 2016. Năm nay, chương trình tiếp tục trao 2 giải thưởng và 3 học bổng nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học nữ Việt Nam.