An ninh Việt Nam - những chiến công lịch sử

An ninh Việt Nam - những chiến công lịch sử

TP - 70 năm phát triển và trưởng thành (12/7/1946 - 12/7/2016), lực lượng An ninh - Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng vũ trang ngăn chặn, đẩy lùi nhiều hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Tiền Phong xin giới thiệu một số chiến công mang dấu ấn lịch sử của lực lượng An ninh nước nhà.

Khám phá