Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Việt Nam tham dự CHOD-20

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Việt Nam tham dự CHOD-20

Nhận lời mời của Đô đốc Harry.B.Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ và Đại tướng Jonathan.H.Vance, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Canada, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sẽ tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (CHOD-20) từ ngày 4/9- 6/9/2017 tại Canada.

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát

TPO - Trong những năm qua, Đại đội 20 Trinh sát, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 324 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn nhiều chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất... Có được kết quả đó đơn vị luôn nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Đề nghị công nhận Hải Vân quan là di tích Quốc gia đặc biệt

Đề nghị công nhận Hải Vân quan là di tích Quốc gia đặc biệt

TPO - Ngày 4/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết: Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan, nhằm tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan, đơn vị của thành phố, đảm bảo việc quản lý, phát huy giá trị di tích theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa hiện hành; đồng thời, gắn với việc phát triển du lịch tại khu vực, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những giá trị di sản văn hóa gắn liền với di tích Hải Vân Quan, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ di tích của người dân và du khách.

Khám phá