DMCA.com Protection Status
ĐH Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020

ĐH Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020

TPO - Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Xây Dựng vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2020. Đại hội tiếp tục bầu anh Nguyễn Trung Luân làm Chủ tịch Hội; hiệp thương bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.