Du khách nước ngoài bất ngờ trước Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Du khách nước ngoài bất ngờ trước Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Hàng vạn du khách đã tìm đến với Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 để hòa vào không khí sôi động, hào hứng cổ vũ cho các đội đua. Sau 2 năm tổ chức, Lễ hội truyền thống đã thực sự đi vào đời sống của người dân Thủ đô và thu hút được đông đảo sự quan tâm của bạn bè quốc tế.

Khám phá