Ngăn nguy cơ biến tướng thành đa cấp lừa đảo từ vay ngang hàng

Ngăn nguy cơ biến tướng thành đa cấp lừa đảo từ vay ngang hàng

TPO - Trong 40 công ty P2P Lending đang hoạt động ở Việt Nam thì có 10 công ty có nguồn gốc từ Trung Quốc và một số công ty từ Indonesia và Singapore. Ngân hàng Nhà nước cho biết một số công ty trong số 40 doanh nghiệp này đã xuất hiện những hoạt động biến tướng, vi phạm pháp luật về ngân hàng và tín dụng.

Khám phá