Nước thải vẫn đổ vào hồ Tây?

Nước thải vẫn đổ vào hồ Tây?

TP - Trước thông tin cho rằng, nước thải đổ trực tiếp vào hồ Tây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt, đại diện một số cơ quan chức năng khẳng định, nước thải của khách sạn, nhà hàng, khu dân cư xung quanh hồ chảy vào hệ thống thu gom riêng. Trong khi đó, UBND quận Tây Hồ cho biết, vẫn còn hiện tượng cống xả đổ nước thải xuống hồ Tây.

Khám phá