Điều chưa biết về Quỹ Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam

Điều chưa biết về Quỹ Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam

Với mục đích trao hỗ trợ sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, học tập; kết nối tạo điều kiện hỗ trợ cho các sinh viên trong quá trình học tập và khởi nghiệp cũng như các chương trình khuyến học khuyến tài khác đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của đất nước.

Khám phá