VĐV Trương Đình Hoàng, Võ Thanh Tùng: Chạm đỉnh vinh quang bằng năng lượng tích cực

VĐV Trương Đình Hoàng, Võ Thanh Tùng: Chạm đỉnh vinh quang bằng năng lượng tích cực

Ở mọi cuộc chinh chiến, đôi khi người chiến binh có thể bị quật ngã, nhưng chính sự can đảm để nhìn lại hành trình của bản thân để tìm thấy nguồn năng lượng tích cực và tiếp tục chiến đấu mới là định nghĩa tạo nên một chiến binh thực thụ. Võ Thanh Tùng và Trương Đình Hoàng chính là những chiến binh như thế