Dịch Covid-19 lan nhanh, Nữ hoàng Anh lui về nông thôn tạm lánh

Dịch Covid-19 lan nhanh, Nữ hoàng Anh lui về nông thôn tạm lánh

Dịch Covid-19 ngày càng trầm trọng ở Anh có thể sẽ làm tăng vai trò của Hoàng tử William khi cha anh là Hoàng tử Charles phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với một người trong hoàng gia châu Âu khác đã nhiễm bệnh, còn Nữ hoàng 93 tuổi đã tránh xa thủ đô, nơi virus đang lây lan nhanh chóng.