DMCA.com Protection Status
Xếp loại giáo viên từ năng lực quản lý học sinh

Xếp loại giáo viên từ năng lực quản lý học sinh

TP - Sau những vụ bạo lực học đường xảy ra ngay trong trường học thời gian gần đây tại TT-Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa phát công văn chỉ đạo ngành giáo dục, chính quyền các địa phương khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh, đồng thời yêu cầu tăng cường vai trò quản lý học sinh, xem đó là tiêu chí bắt buộc để xếp thi đua tập thể, cá nhân giáo viên.