Dân ven sông mất kế sinh nhai do ô nhiễm

Dân ven sông mất kế sinh nhai do ô nhiễm

TP - Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) vừa công bố kết quả khảo sát về tác động của sông ngòi tới cuộc sống người dân ở các lưu vực sông ở nhiều khu vực trên cả nước. Kết quả này dựa trên phỏng vấn trực tiếp 1.300 hộ dân tại thị xã Phủ Lý (Hà Nam) khu vực có sông Châu Giang; đập thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh), và Đại Lộc (Quảng Nam) ven sông Vu Gia, Thu Bồn.

Khám phá