Điều tra viên vụ Huỳnh Văn Nén: Tôi không bức cung, nhục hình...

Điều tra viên vụ Huỳnh Văn Nén: Tôi không bức cung, nhục hình...

"Tôi không dùng nhục hình, bức cung để buộc Nén khai... Cái vụ “vườn điều” oan hay không là do quan điểm. Với tư cách người trực tiếp làm, tôi khẳng định không oan gì hết" - ông Cao Văn Hùng, nguyên điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án Huỳnh Văn Nén trước đây, nói.

Khám phá