Chợ nông sản Đà Lạt cấm cửa khoai tây Trung Quốc

Chợ nông sản Đà Lạt cấm cửa khoai tây Trung Quốc

TP - Lần đầu tiên Đà Lạt có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng mông má khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt rồi đưa đi các địa phương khác tiêu thụ. Tuy nhiên, chỉ với việc cấm cửa khoai tây Trung Quốc ở Chợ đầu mối nông sản, e rằng không thể ngăn chặn hữu hiệu tình trạng gian lận thương mại.