Miền Bắc vào mùa ô nhiễm

Miền Bắc vào mùa ô nhiễm

TP - Hai ngày qua, chất lượng không khí Hà Nội có dấu hiệu xấu đi khi nhiều điểm đo lên ngưỡng đỏ (có hại sức khỏe tất cả mọi người). Chuyên gia khuyến cáo, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu bước vào mùa ô nhiễm không khí, đồng thời đề xuất giải pháp thu phí khí thải với các cơ sở sản xuất nhằm hạn chế ô nhiễm.