Kịch bản nào cho thị trường bất động sản ảnh hưởng dịch COVID-19?

Kịch bản nào cho thị trường bất động sản ảnh hưởng dịch COVID-19?

TPO - Giải pháp, kịch bản cho thị trường bất động sản 2020, các chuyên gia cho rằng vẫn còn khó định đoán khi ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tác động nặng nề. Bản chất thị trường bất động sản năm 2020 đã tích lũy đủ khó khăn trước nguy cơ đóng băng và dịch COVID-19 chỉ làm rõ hơn tín hiệu bất ổn.