Kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố Hà Nội: Chất vấn đến cùng các vấn đề nóng

Kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố Hà Nội: Chất vấn đến cùng các vấn đề nóng

TP - “Ở kỳ họp này, quan điểm là chất vấn và tái chất vấn đến cùng nhiều vấn đề. Thời gian chất vấn là một ngày, trong đó tái chất vấn chiếm một nửa thời lượng để đáp ứng mong mỏi của cử tri Thủ đô và nhân dân cả nước”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội khẳng định trong buổi họp báo ngày 30/6.