DMCA.com Protection Status
Đào tạo phương pháp kỷ luật tích cực ở trường sư phạm

Đào tạo phương pháp kỷ luật tích cực ở trường sư phạm

TP - Trong hội nghị tổng kết dự án Bảo vệ trẻ em - tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực được tổ chức hôm qua tại Hà Nội, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ GD&ĐT đã kiến nghị Bộ GD&ĐT và tổ chức tài trợ dự án (PLAN) tiếp tục hỗ trợ các trường sư phạm đưa nội dung phương pháp kỷ luật tích cực vào hoạt động giáo dục cho sinh viên.