Chồng ghen dạng... kỳ cục

Chồng ghen dạng... kỳ cục

Chồng không nói chuyện với vợ đã ba ngày. Nhà nhỏ, ra vào đụng mặt mà sao giờ vợ cảm thấy trống trải và lạnh lẽo biết bao. Như những lần trước thì vợ đã chịu thiệt làm lành, nhún nhường chồng cho qua chuyện, nhưng lần này thì không. Vợ không có lỗi gì, sao cứ phải quỵ lụy trước chồng. Vợ cũng muốn chồng có thời gian nhìn lại mình và sửa đổi tính ghen kỳ cục.

Lạm phát cấp phó làm hiệu lực quản lý yếu đi

Lạm phát cấp phó làm hiệu lực quản lý yếu đi

TP - Số lượng cấp phó trong bộ máy hành chính quá nhiều, có ở các cấp từ cơ sở đến trung ương. Nó phản ánh nhiều khiếm khuyết trong thể chế của chúng ta và việc chất vấn trên nghị trường kỳ họp Quốc hội là rất cần thiết. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nội vụ cũng đã trình bày khá thẳng thắn thực trạng “lạm phát” cấp phó.

Khám phá