DMCA.com Protection Status
Hội thảo 'Tổng kết công tác lập báo cáo tài chính nhà nước năm đầu tiên - 2018'

Hội thảo 'Tổng kết công tác lập báo cáo tài chính nhà nước năm đầu tiên - 2018'

Sáng ngày 4/12/2020, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Tổng kết công tác lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm đầu tiên -2018”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các điểm cầu tại trụ sở 63 KBNN các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội thảo.

Tông hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018: một số khó khăn và giải pháp thực hiện

Tông hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018: một số khó khăn và giải pháp thực hiện

Năm 2019 là năm đầu tiên KBNN triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm 2018. Mặc dù cơ sở pháp lý cho hoạt động này đã được ban hành đầy đủ, các hướng dẫn cụ thể đã được KBNN phổ biến đến các đơn vị nhưng tính đến cuối tháng 6/2019 mới có khoảng 4.000 đơn vị gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018 qua Cổng (trong đó, chủ yếu là xã và các đơn vị ở huyện).

Tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018: Một số khó khăn và giải pháp thực hiện

Tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018: Một số khó khăn và giải pháp thực hiện

Năm 2019 là năm đầu tiên KBNN triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm 2018. Mặc dù cơ sở pháp lý cho hoạt động này đã được ban hành đầy đủ, các hướng dẫn cụ thể đã được KBNN phổ biến đến các đơn vị nhưng tính đến cuối tháng 6/2019 mới có khoảng 4.000 đơn vị gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018 qua Cổng (trong đó, chủ yếu là xã và các đơn vị ở huyện).