DMCA.com Protection Status
Làm rõ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Làm rõ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại

TP - Đó là yêu cầu của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cần quan tâm trong quá trình tổng kết 30 năm đổi mới và Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn của Đảng bộ và nhân dân TPHCM qua 30 năm đổi mới” do Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức, ngày 14/4.