Hạ tuổi thành niên: "Cớ gì cứ gán Lê Văn Luyện vào?"

Hạ tuổi thành niên: "Cớ gì cứ gán Lê Văn Luyện vào?"

Trước thông tin một số vị Đại biểu Quốc hội kiến nghị hạ tuổi thành niên từ 18 xuống còn 16 để hạn chế những ca tội phạm nghiêm trọng lọt tội, PGS.TS Hoàng Bá Thịnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới, Dân số, Môi Trường và các vấn đề xã hội - Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội cho rằng, vào thời điểm này đó không phải là phương cách hay.