Chuyên gia bảo mật bày cách chống điện thoại gián điệp

Chuyên gia bảo mật bày cách chống điện thoại gián điệp

TP - Theo chuyên gia bảo mật của FPT, các phần mềm có tính năng gián điệp được thiết kế với mục tiêu không cho nạn nhân- chủ sở hữu chiếc điện thoại bị cài đặt biết có sự tồn tại của nó. Tuy nhiên họ có thể dựa vào một số dấu hiệu sau để nhận biết điện thoại của mình bị xâm nhập.

Khám phá