VNPT 'điều' điện thoại vệ tinh tới vùng bão để giữ liên lạc

VNPT 'điều' điện thoại vệ tinh tới vùng bão để giữ liên lạc

TPO - Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông phải tăng cường, bổ sung phương tiện, trang thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat, VSAT, các trạm BTS di động và xe cơ động thông tin cho VNPT các tỉnh ảnh hưởng trực tiếp của bão để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong trường hợp giao thông các tỉnh bị chia cắt.