Hết trông chờ, ỷ lại, đưa hợp tác xã thành “đầu tàu” kinh tế tập thể

Hết trông chờ, ỷ lại, đưa hợp tác xã thành “đầu tàu” kinh tế tập thể

TPO - Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể bền vững mà nồng cốt là hợp tác xã (HTX) phát triển theo hướng chủ động, đổi mới, thu hút đông đảo nông dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập... là mục tiêu của Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk đề ra tại Đại hội 6, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 1-2/10.