Toyota Việt Nam chậm trễ triệu hồi thêm hàng ngàn xe lỗi túi khí Takata?

Toyota Việt Nam chậm trễ triệu hồi thêm hàng ngàn xe lỗi túi khí Takata?

TPO - Trong tổng số hơn 71.000 xe dùng túi khí Takata cho ghế hành khách phía trước, Toyota Việt Nam mới chỉ thông báo triệu hồi hơn 18.000 xe và chuẩn bị bổ sung thêm 8.000 xe. Hơn 40.000 xe còn lại vẫn chờ thông báo từ hãng mẹ và nhà sản xuất túi khí Takata đã tuyên bố phá sản.

Khám phá