Manulife: Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất VN tính theo vốn điều lệ

Manulife: Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất VN tính theo vốn điều lệ

Ngày 10/1/2018, Manulife Việt Nam cho biết, công ty này vừa được Bộ Tài Chính phê chuẩn về việc tăng vốn điều lệ bằng Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC22/KDBH cấp ngày 25/12/2017. Theo đó, Manulife Việt Nam có vốn điều lệ mới là 5.720.000.000.000 đồng và trở thành công ty Bảo hiểm Nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam tính theo vốn điều lệ.

Khám phá