Loại bỏ tình trạng “thích làm chủ đầu tư vốn nhà nước”

Loại bỏ tình trạng “thích làm chủ đầu tư vốn nhà nước”

TP - Tại Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 27/9, ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, dù nước ta có nhiều luật, nhưng đầu tư xây dựng vẫn kém hiệu quả, dàn trải, kém chất lượng, thất thoát, lãng phí; Thủ tục đầu tư nặng cơ chế xin - cho, thiếu công khai minh bạch, thiếu cơ chế kiểm soát…

Khám phá