Bộ Nội vụ ký hợp tác với Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc

Bộ Nội vụ ký hợp tác với Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc

TP - Ngày 23/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Chủ tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Yu Hyunh-Seok ký Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc trong khuôn khổ Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 62 huyện nghèo.

Khám phá