Thống nhất mức xử phạt  đối với vi phạm của báo chí

Thống nhất mức xử phạt đối với vi phạm của báo chí

TP - Xét kiến nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa có ý kiến giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thông tin không đúng của cơ quan báo chí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý, bảo đảm thống nhất mức xử phạt theo đúng quy định tại NĐ số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và một số biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Khám phá