Thanh Hóa đề nghị Chính phủ xem xét số lượng cấp phó các Sở, cơ quan

Thanh Hóa đề nghị Chính phủ xem xét số lượng cấp phó các Sở, cơ quan

TPO - Làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa đề nghị xem xét, sửa đổi quy định số lượng cấp phó các sở, cơ quan ngang sở trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng có xem xét đến các yếu tố về diện tích tự nhiên, dân số, quy mô nền kinh tế...

Khám phá