Chồng “vui vẻ qua đường” để gái nhà hàng ôm bầu bắt vạ

Chồng “vui vẻ qua đường” để gái nhà hàng ôm bầu bắt vạ

TPO - Đặt trường hợp chồng cháu sa ngã do cạn nghĩ, do một phút không đấu tranh nổi với bản năng đàn ông của mình, lỡ "vui vẻ qua đường" thì cháu cũng rộng lòng xem xét cho chồng chuộc lại lỗi lầm sau khi vợ, chồng cháu thống nhất cách giải quyết hợp tình hợp lí với cô gái kia và đứa trẻ mà cô ấy đang mang trong mình.

Khám phá