MB được tăng vốn điều lệ

MB được tăng vốn điều lệ

TP - Ngày 28/3, NHNN cho biết đã chấp thuận việc MB sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để phát hành 4.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của MB hoán đổi 8.800.000 cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) để thực hiện việc sáp nhập SDFC vào MB theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đại cổ đông bất thường MB thông qua.

MB tài trợ DN ngành xây lắp

MB tài trợ DN ngành xây lắp

TP - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa ban hành Gói sản phẩm tài trợ ngành xây lắp dành cho doanh nghiệp quy mô lớn trong và ngoài Quân đội. Đây là giải pháp tài chính trọn gói nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp xây lắp lớn trong và ngoài ngành để thực hiện các dự án, công trình an ninh quốc phòng hoặc không thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng.

MB nâng hạn mức cho vay trả góp DN siêu nhỏ

MB nâng hạn mức cho vay trả góp DN siêu nhỏ

TP - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa thông báo điều chỉnh một số điểm trong chính sách cho vay vốn lưu động trả góp dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn và sự thuận tiện cho khách hàng. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc tăng hạn mức cho vay đối với từng món từ mức 2 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp sản xuất và 500 triệu đồng cho doanh nghiệp thương mại lên mức đồng hạng 5 tỷ đồng/1 món vay.

MB gói sản phẩm, dịch vụ riêng cho Quân nhân

MB gói sản phẩm, dịch vụ riêng cho Quân nhân

TP - Với định hướng trở thành “Ngân hàng số 1 phục vụ khách hàng quân đội”, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã xây dựng và triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ, chính sách đặc thù dành riêng cho khách hàng quân nhân (KHQN). Các SPDV và chính sách ngay khi triển khai lập tức trở thành thế mạnh khác biệt, riêng có của MB.