MC Quyền Linh là đại sứ chương trình đi bộ Lawrence S.Ting

MC Quyền Linh là đại sứ chương trình đi bộ Lawrence S.Ting

Trong chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting lần 10 - 2015, diễn ra vào lúc 6h30 ngày 24/01/2015 tại khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, diễn viên – MC Quyền Linh sẽ tiếp tục tham gia, đồng hành với vai trò là đại sứ của chương trình. Ngoài ra, Quỳnh Hoa tiếp tục sẽ là MC dẫn chương trình như các năm trước

Khám phá