Hợp tác Mekong - Lan Thương: Cần cân bằng lợi ích, trách nhiệm

Hợp tác Mekong - Lan Thương: Cần cân bằng lợi ích, trách nhiệm

TP - Để hỗ trợ hiệu quả các nước thành viên nắm bắt cơ hội phát triển mới và giải quyết các thách thức chung, hợp tác Mekong – Lan Thương cần chú trọng tăng cường hợp tác quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong nhằm đạt được cân bằng về lợi ích và trách nhiệm giữa các nước ven sông. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu như vậy tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ ba diễn ra ngày 15/12 tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Khám phá