DMCA.com Protection Status
Tin vắn ngày 31/5

Tin vắn ngày 31/5

TP - Bộ Tài nguyên và Môi trường giao lưu trực tuyến với dân. Ngày 4/6 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 63 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố sẽ giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thời gian giao lưu một ngày, bắt đầu từ 8h00.