DMCA.com Protection Status
Công bố dự thảo chương trình bộ môn trước 12/1/2018

Công bố dự thảo chương trình bộ môn trước 12/1/2018

TPO - Yêu cầu một số đơn vị tổ chức cho giảng viên sư phạm, giáo viên phổ thông và chuyên gia của các hội chuyên ngành, các nhà khoa học tiếp tục góp ý để hoàn chỉnh dự thảo các chương trình môn học, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến nhân dân trước ngày 12/1/2018.