Nga chuẩn bị gì khi có tấn công hạt nhân vào thủ đô?

Nga chuẩn bị gì khi có tấn công hạt nhân vào thủ đô?

Theo Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga, trong tình huống có tấn công hạt nhân nhằm vào thủ đô Moscow, hệ thống hầm ngầm sẵn có đủ chỗ chứa cho toàn bộ người dân của thành phố. Mặc dù đây là tuyên bố chưa thể được kiểm chứng, nhưng thủ đô Moscow của Nga nổi tiếng với số lượng boongke lớn dành cho hoạt động dân vệ và quân sự.

Khám phá