Sự vòng vo của lãnh đạo BHXH Việt Nam

Sự vòng vo của lãnh đạo BHXH Việt Nam

TP - Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, những người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục, đủ điều kiện miễn chi phí khám chữa bệnh, nhưng chưa được hưởng sẽ được xem xét bồi hoàn. Tuy nhiên, người thụ hưởng vẫn phải đi đòi dù lỗi từ phía BHXH. Lạ lùng nhất, hàng năm cơ quan bảo hiểm chi nhiều tỷ đồng tuyên truyền, nhưng gần như người dân mơ hồ với chính sách mới. Đã thế, BHXH lại còn đề xuất chi 7.000 tỷ đồng tuyên truyền tiếp…

Ngân hàng không làm đại lý cho 2 hãng bảo hiểm

Ngân hàng không làm đại lý cho 2 hãng bảo hiểm

TP - Theo Thông tư liên tịch giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính; từ ngày 1/9, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động đại lý bảo hiểm không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác (nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mà mình đang làm đại lý).

Khám phá