Trung tâm mua sắm tài sản công có 'chặn cửa' doanh nghiệp nhỏ?

Trung tâm mua sắm tài sản công có 'chặn cửa' doanh nghiệp nhỏ?

TP - Tháng 9/2017, Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức đấu thầu gói mua sắm vật tư thay thế, cấy ghép nhân tạo cho các bệnh viện trên địa bàn. Trước khi kết quả được công bố, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã bị loại bỏ bởi quy định hợp đồng chứng minh năng lực. Mặt khác, khung giá liên danh trúng thầu đưa ra cao dẫn đến nhiều bệnh viện chưa chấp nhận đàm phán hợp đồng.

Mua sắm tài sản công tập trung: Bảo bối chống lãng phí

Mua sắm tài sản công tập trung: Bảo bối chống lãng phí

TP - Mỗi năm ngân sách sẽ tiết kiệm được cả nghìn tỷ đồng từ việc mua sắm của các địa phương, bộ ngành; đây sẽ được xem như bảo bối chống lãng phí hiệu quả. Đề án về “cơ chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung” nhằm chống thất thoát, lãng phí do Bộ Tài chính xây dựng đang được kỳ vọng sớm ban hành.