Tây Nguyên khát

Tây Nguyên khát

TP - Mùa mưa năm nay đến muộn, kết thúc sớm, lượng mưa trung bình giảm mạnh nên mới đầu mùa khô mà đã cạn kiệt nước trên hầu hết ao hồ, sông suối khắp Tây Nguyên. Thủy lượng trữ trong các hồ đập thủy lợi đều xuống dưới mực nước chết, dần trơ đáy. Hàng vạn hécta cà phê, tiêu thiếu nước tưới; hàng nghìn hécta ruộng lúa, hoa màu bị bỏ hoang.