Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn

Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn

TP - Sáng 22/4, Hội nghị thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khóa X khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận về các giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam cũng như một phần công tác Tài năng trẻ.