Dương Yến Ngọc: Thầy bói

Dương Yến Ngọc: Thầy bói

TP - Cô ấy phán về Thương Tín với cuốn tự truyện tiết lộ về chuyện phá thai có phần phản cảm: “Những người đàn ông có gương mặt chữ điền bao giờ cũng có nhiều bổng lộc của trời đất và điền sản đầy đủ” nhưng chú Tín về già lại không có được những điều đó chứng tỏ nghiệp lực của việc phá thai đã ít nhiều chú bị ảnh hưởng và trả giá”.