DMCA.com Protection Status
Nhà báo Văn Tiến Hùng: 'Ném đá' PGS.TS Bùi Hiền, tôi cũng thấy sợ

Nhà báo Văn Tiến Hùng: 'Ném đá' PGS.TS Bùi Hiền, tôi cũng thấy sợ

Xã hội đang khát khao cái mới, cái thay đổi, cái giải pháp khác hơn... Nhưng không ít người lại sẵn sàng đập tan ý tưởng khác hơn tiếng nói hoặc cách mà mình suy nghĩ, đập luôn bất cứ ai muốn ủng hộ tự do nghiên cứu và suy nghĩ... Vì sao?