Nestlé Việt Nam nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ

Nestlé Việt Nam nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ

Tiếp nối các chuỗi hoạt động tích cực hỗ trợ nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong tổ chức và ngoài xã hội, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, Công ty Nestlé Việt Nam vừa ký cam kết khẳng định ủng hộ Các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (Women’s Empowerment Principles - WEP) với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và UN Global Compact.

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh Chương trình Giáo dục Dinh dưỡng Học đường

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh Chương trình Giáo dục Dinh dưỡng Học đường

Hưởng ứng chiến dịch truyền thông "Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến 23 tháng 10 do Bộ Y Tế phát động, Công Ty Nestlé Việt Nam tiếp tục khẳng đinh cam kết thực hiện Chương trình “Giáo dục Dinh dưỡng Học đường – Nestlé for Healthier Kids” nhằm hỗ trợ các mục tiêu cải thiện tình trạng sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, nâng cao tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em Việt Nam.

Nestle Việt Nam nỗ lực vì một tương lai khỏe mạnh hơn

Nestle Việt Nam nỗ lực vì một tương lai khỏe mạnh hơn

Với bề dày phát triển hơn 152 năm, Nestlé hiện là thương hiệu đứng đầu thế giới về việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp liên quan tới dinh dưỡng, sức khỏe, sống vui khỏe. Suốt thời gian dài lớn mạnh với hàng loạt hoạt động ý nghĩa, Nestlé vẫn tuân theo “tôn chỉ” “Nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp cho một tương lai khỏe mạnh hơn”.

Nestle Việt Nam nỗ lực vì một tương lai khoẻ mạnh hơn

Nestle Việt Nam nỗ lực vì một tương lai khoẻ mạnh hơn

Với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào một tương lai khoẻ mạnh hơn”, Nestlé Việt Nam đã không ngừng cống hiến kiến thức và niềm đam mê vào phát triển sản phẩm ngày càng chất lượng. Nestlé còn chủ động chung tay cùng cộng đồng, chính quyền địa phương để xây dựng thế hệ tương lai Việt Nam năng động và khỏe mạnh.

Nestlé Professional triển khai chương trình 'Bếp trẻ tài năng Việt Nam'

Nestlé Professional triển khai chương trình 'Bếp trẻ tài năng Việt Nam'

Với muc tiêu phát triển ngành Bếp Việt Nam, hỗ trợ những tài năng bếp trẻ không có điều kiện phát triển nghề nghiệp, Bộ phận Nestlé Professional (NP) trực thuộc công ty Nestlé Việt Nam hợp tác với Hội Đầu Bếp Chuyên Nghiệp Sài Gòn (Thành viên chính thức của Hiệp hội đầu bếp thế giới WAGS), triển khai chương trình Bếp Trẻ Tài Năng Việt Nam.

Khám phá