Trang bị tàu kiểm ngư lớn nhất Việt Nam

Trang bị tàu kiểm ngư lớn nhất Việt Nam

TP - Sáng 4/6, phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty đóng tàu Hạ Long- Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tổng công ty tiếp tục tập trung tái cơ cấu, đặc biệt là tái cơ cấu tài chính và xử lý nợ, tái cơ cấu sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động; đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc.

Bảo hiểm cần thanh toán cả chi phí phòng bệnh

Bảo hiểm cần thanh toán cả chi phí phòng bệnh

TP - Tại buổi tọa đàm về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) sáng 16/4, Nhóm hợp tác Thúc đẩy phát triển chính sách Y tế dựa vào Bằng chứng khoa học, đề xuất nhằm tăng quyền của người sử dụng dịch vụ y tế có bảo hiểm, Luật nên quy định gói dịch vụ y tế cơ bản bao gồm cả chi phí y tế dự phòng.